UKE 10

Tirsdag 05.03 KL.19.00: BIBEL OG BØNN

Onsdag 06.03 KL.11.00: FORMIDDAGSTREFF
Svein Kristiansen taler og synger

Søndag 10.03 KL.18.00: ÅRSMØTE MED NATTVERD

VELKOMMEN TIL BETANIA

UKE 6

Tirsdag 06.02 KL.19.00: BIBEL OG BØNN

Onsdag 07.02 KL.12.00: FORMIDDAGSTREFF
Vidar Høistad taler og synger

Søndag 11.02 KL.11.00: MØTE
Christopher Mentzoni taler. Markus Lind synger

VELKOMMEN TIL BETANIA