UKE 36


Tirsdag 05.09 KL.19.00: BIBEL OG BØNN

Onsdag 06.09 KL.12.00: FORMIDDAGSTREFF
Arvid Nymoen taler og synger

Søndag 10.09 KL.18.00: MØTE
Christopher Mentzoni taler
Sang av Anna Lind

VELKOMMEN TIL BETANIA