UKE 13

Tirsdag 02.04 KL.19.00: BIBEL OG BØNN

Onsdag 03.04 KL.19.00: FORMIDDAGSTREFF
BIRGITTE OG HALSTEIN SØRVIK taler og synger

Søndag 07.04 KL.18.00: MØTE med nattverd
Egil Johansen taler og synger

VELKOMMEN TIL BETANIA

UKE 10

Tirsdag 05.03 KL.19.00: BIBEL OG BØNN

Onsdag 06.03 KL.11.00: FORMIDDAGSTREFF
Svein Kristiansen taler og synger

Søndag 10.03 KL.18.00: ÅRSMØTE MED NATTVERD

VELKOMMEN TIL BETANIA