UKE 6

Tirsdag 06.02 KL.19.00: BIBEL OG BØNN

Onsdag 07.02 KL.12.00: FORMIDDAGSTREFF
Vidar Høistad taler og synger

Søndag 11.02 KL.11.00: MØTE
Christopher Mentzoni taler. Markus Lind synger

VELKOMMEN TIL BETANIA