UKE 40

TIRSDAG 01.10 KL.19.00: BIBEL OG BØNN

ONSDAG 02.10 KL. 11.00: FORMIDDAGSTREFF
Arvid Nymoen deltar

SØNDAG 06.10 KL.18.00: MØTE med nattverd
Arvid Nymoen taler og synger

VELKOMMEN TIL BETANIA