UKE 49

TIRSDAG 05.12 KL.19.00: BIBEL OG BØNN

ONSDAG 06.12 KL.11.00: FORMIDDAGSTREFF. Ann Lisbeth Bjerknes med flere deltar med andakt og sang

SØNDAG 10.12 KL.18.00: MØTE. Karl-Axel Mentzoni taler

VELKOMMEN TIL BETANIA