UKE 10

Tirsdag 05.03 KL.19.00: BIBEL OG BØNN

Onsdag 06.03 KL.11.00: FORMIDDAGSTREFF
Svein Kristiansen taler og synger

Søndag 10.03 KL.18.00: ÅRSMØTE MED NATTVERD

VELKOMMEN TIL BETANIA