UKE 49

Tirsdag 05.12 KL.19.00: BIBEL OG BØNN

Onsdag 06.12 KL.12.00: FORMIDDAGSTREFF

Søndag 10.12 KL.18.00: MØTE med nattverd
Jonny Stjernstrøm taler. Anna Lind synger

VELKOMMEN TIL BETANIA