UKE 22

Tirsdag 30.05 KL.19.00: BIBEL OG BØNN

Onsdag 31.05 KL.11.00: FORMIDDAGSRREFF
Ragnar og Ester Pedersen deltar

Søndag 04.06 KL.18.00: MØTE
Arvid Nymoen taler og synger

VELKOMMEN TIL BETANIA

UKE 18

Tirsdag 02.05 KL.19.00: BIBEL OG BØNN

Onsdag 03.05 KL.11.00: FORMIDDAGSRREFF
Øistein Molteberg deltar

SØNDAG 07.05 KL.18.00: MØTE med nattverd
Johan Høidahl taler

VELKOMMEN TIL BETANIA