UKE 44

Tirsdag 31.10 KL.19.00: BIBEL OG BØNN

Onsdag 01.11 KL.11.00: FORMIDDAGSTREFF
Arvid Nymoen taler og synger

Søndag 05.11 KL.18.00: MØTE
Johan Høidahl taler. Anna Lind synger

VELKOMMEN TIL BETANIA