UKE 14

TIRSDAG KL.19.00: BIBEL OG BØNN

ONSDAG KL.11.00: FORMIDDAGSTREFF. Svein Kristiansen taler og synger
ONSDAG KL.17.00: ONSDAGSKLUBBEN

SØNDAG KL.18.00: MØTE. DAVID HETLELID taler

VELKOMMEN TIL BETANIA