UKE 40

TIRSDAG 05.10 KL.19.00: BIBEL OG BØNN

ONSDAG 06.10 KL.11.00: FORMIDDAGSTREFF
Arne Nyborg deltar

SØNDAG 10.10 KL.18.00: MØTE
Robert Solberg fra MAF
Aud Glosli synger

VELKOMMEN TIL BETANIA