UKE 23

TIRSDAG KL.19.00: BIBEL OG BØNN

ONSDAG KL.11.00: FORMIDDAGSTREFF. Svein Kristiansen synger og vitner

SØNDAG KL.18.00: MØTE. Charles Hansen taler

VELKOMMEN TIL BETANIA