UKE 36

TIRSDAG 01.09 KL.19.00: BIBEL OG BØNN

ONSDAG 02.09 KL.11.00: FORMIDDAGSTREFF
Arvid Nymoen taler og synger

SØNDAG 06.09 KL.18.00: MØTE
Karl-Axel Mentzoni taler
Anette Augdahl synger

VELKOMMEN TIL BETANIA