UKE 18

TIRSDAG 03.05 KL.19.00: BIBEL OG BØNN

ONSDAG 04.05 KL.11.00: FORMIDDAGSTREFF
Svein Kristiansen taler og synger

SØNDAG 08.05 KL.18.00: MØTE
Jan Lorang Brynildsen taler
Inger-Johanne og Einar Fingal Grandal synger

VELKOMMEN TIL BETANIA

UKE 16

MANDAG 18.04 KL.19.00: MØTE
Unni og Svein Lind viser bilder og forteller fra Kenya

TIRSDAG 19.04 Ikke Bibel og Bønn

SØNDAG 24.04 KL.18.00: MØTE
Arvid Nymoen taler og synger

VELKOMMEN TIL BETANIA

UKE 14

TIRSDAG 05.04 KL.19.00: BIBEL OG BØNN

ONSDAG 06.04 KL.11.00: FORMIDDAGSTREFF
Ann Elisabeth Bjerknes deltar

SØNDAG 10.04 KL.18.00: MØTE
Christopher Mentzoni taler

VELKOMMEN TIL BETANIA