UKE 49

TIRSDAG 06.12 KL.19.00: BIBEL OG BØNN

ONSDAG 07.12 KL.11.00: FORMIDDAGSTREFF
Arvid Nymoen deltar

SØNDAG 11.12 KL.18.00: MØTE
Hanne og Harald S. Holstad taler
Aud Gloslie synger

VELKOMMEN TIL BETANIA

UKE 44

TIRSDAG 01.11 KL.19.00: BIBEL OG BØNN

ONSDAG 02.11 KL.11.00: FORMIDDAGSTREFF
Ragnar Medersen deltar

SØNDAG 06.11 KL.18.00: MØTE
Hanne Sørmo Holstad taler
Sang med Vidar Høistad

VELKOMMEN TIL BETANIA