UKE 18

TIRSDAG 03.05 KL.19.00: BIBEL OG BØNN

ONSDAG 04.05 KL.11.00: FORMIDDAGSTREFF
Svein Kristiansen taler og synger

SØNDAG 08.05 KL.18.00: MØTE
Jan Lorang Brynildsen taler
Inger-Johanne og Einar Fingal Grandal synger

VELKOMMEN TIL BETANIA