UKE 14

TIRSDAG 05.04 KL.19.00: BIBEL OG BØNN

ONSDAG 06.04 KL.11.00: FORMIDDAGSTREFF
Ann Elisabeth Bjerknes deltar

SØNDAG 10.04 KL.18.00: MØTE
Christopher Mentzoni taler

VELKOMMEN TIL BETANIA