UKE 16

MANDAG 18.04 KL.19.00: MØTE
Unni og Svein Lind viser bilder og forteller fra Kenya

TIRSDAG 19.04 Ikke Bibel og Bønn

SØNDAG 24.04 KL.18.00: MØTE
Arvid Nymoen taler og synger

VELKOMMEN TIL BETANIA