Alle innlegg av Betaniatorsnes.no

UKE 36


Tirsdag 05.09 KL.19.00: BIBEL OG BØNN

Onsdag 06.09 KL.12.00: FORMIDDAGSTREFF
Arvid Nymoen taler og synger

Søndag 10.09 KL.18.00: MØTE
Christopher Mentzoni taler
Sang av Anna Lind

VELKOMMEN TIL BETANIA

UKE 22

Tirsdag 30.05 KL.19.00: BIBEL OG BØNN

Onsdag 31.05 KL.11.00: FORMIDDAGSRREFF
Ragnar og Ester Pedersen deltar

Søndag 04.06 KL.18.00: MØTE
Arvid Nymoen taler og synger

VELKOMMEN TIL BETANIA