UKE 14

Tirsdag 09.04 KL.19.00: BIBEL OG BØNN

Søndag 13.04 KL.18.00: MØTE
Jonny Stjernstrøm taler
Vidar Høistad og Terje Olavesen

VELKOMMEN TIL BETANIA