UKE 13

Tirsdag 02.04 KL.19.00: BIBEL OG BØNN

Onsdag 03.04 KL.19.00: FORMIDDAGSTREFF
BIRGITTE OG HALSTEIN SØRVIK taler og synger

Søndag 07.04 KL.18.00: MØTE med nattverd
Egil Johansen taler og synger

VELKOMMEN TIL BETANIA