UKE 10

TIRSDAG KL19.00: BIBEL OG BØNN

ONSDAG KL.17.00: ONSDAGSKLUBBEN

SØNDAG KL.17.00: FAMILIEMØTE
PETRIKIRKENS BARNEKOR SYNGER
ANDAKT VED ANNE HØISTAD
ONSDAGSKLUBBEN DELTAR

VELKOMMEN TIL BETANIA

UKE 5

Tirsdag kl 19.00: Bibel og bønn

Onsdag kl 11.00: Formiddagstreff. Andakt og sang ved Ester og Ragnar Pedersen

Søndag kl 11.00: Møte. Tor Ivar Granli taler

VELKOMMEN TIL BETANIA