UKE 44

TIRSDAG 01.11 KL.19.00: BIBEL OG BØNN

ONSDAG 02.11 KL.11.00: FORMIDDAGSTREFF
Ragnar Medersen deltar

SØNDAG 06.11 KL.18.00: MØTE
Hanne Sørmo Holstad taler
Sang med Vidar Høistad

VELKOMMEN TIL BETANIA