UKE 40

TIRSDAG 04.10 KL.19.00: BIBEL OG BØNN

ONSDAG 05.10 KL.11.00: FORMIDDAGSTREFF
Egil Johansen deltar

SØNDAG 09.10 KL.18.00: MØTE
Johan Høidahl taler

VELKOMMEN TIL BETANIA