UKE 36

TIRSDAG 06.09 KL.19.00: BIBEL OG BØNN

ONSDAG 07.09 KL.11.00: FORMIDDAGSTREFF
Arvid Nymoen deltar

SØNDAG 11.09 KL.18.00: MØTE
Hanne Sørmo Holstad taler

VELKOMMEN TIL BETANIA