UKE 22

TIRSDAG 31.05 KL.19.00: BIBEL OG BØNN

ONSDAG 01.06 KL.11.00: FORMIDDAGSTREFF
Vidar Høistad taler og synger

SØNDAG 05.06 KL.11.00: IKKE MØTE

VELKOMMEN TIL BETANIA