Uke 9

TIRSDAG 01.03 KL.19.00: BIBEL OG BØNN

ONSDAG 02.03 KL.11.00: FORMIDDAGSTREFF
Svein Kristiansen deltar

SØNDAG 06.03 KL.18.00: MØTE
Jan Erik Nilsen taler og synger

VELKOMMEN TIL BETANIA