Uke 5

TIRSDAG 01.02 KL.19.00: BIBEL OG BØNN

ONSDAG 02.02 KL.11.00: FORMIDDAGSTREFF
Vidar Høisdad deltar

SØNDAG 06.02 KL.18.00: MØTE
Johan Høidahl taler
Anette Augdahl synger

VELKOMMEN TIL BETANIA