UKE 44

TIRSDAG 02.11 KL.19.00: BIBEL OG BØNN

ONSDAG 03.11 KL.11.00: FORMIDDAGSTREFF

SØNDAG 07.11 KL.18.00: MØTE med nattverd
Egil Johansen taler og synger

VELKOMMEN TIL BETANIA