UKE 41

TIRSDAG 06.10 KL.19.00: BIBEL OG BØNN

ONSDAG 07.10 KL 11.00: FORMIDDAGSTREFF

SØNDAG 11.10 KL.18.00: MØTE
Arvid Nymoen taler og synger

VELKOMMEN TIL BETANIA