UKE 6

TIRSDAG 04.02 KL.19.00: BIBEL OG BØNN

ONSDAG 05.02 KL.11.00: FORMIDDAGSTREFF
Svein Kristiansen deltar

SØNDAG 09.02 KL.18.00: MØTE med nattverd
Christopher Mentzoni taler

VELKOMMEN TIL BETANIA