UKE 49

TIRSDAG 03.12 KL.19.00: BIBEL OG BØNN

ONSDAG 04.12 KL.19.00: FORMIDDAGSTREFF
Egil Johansen deltar

SØNDAG 08.12 KL.18.00: MØTE
Egil Johansen taler og synger

VELKOMMEN TIL BETANIA