UKE 45

TIRSDAG 05.11 KL.19.00: BIBEL OG BØNN

ONSDAG 06.11 KL.11.00: FORMIDDAGSTREFF
Ann-Lisbeth Bjerknes deltar

SØNDAG 10.11 KL.17.00: SANGMØTE med kafe
Anette med team deltar

VELKOMMEN TIL BETANIA