UKE 6

TIRSDAG 05.02 KL.19.00: BIBEL OG BØNN

ONSDAG 06.02 KL.11.00: FORMIDDAGSTREFF

SØNDAG 10.02 KL.18.00: MØTE
CHRISTIOHER MENTZONI taler

VELKOMMEN TIL BETANIA