UKE 40

TIRSDAG 03.10 KL.19.00: BIBEL OG BØNN

ONSDAG 04.10 KL.11.00: FORMIDDAGSTREFF. Filadelfiateamet fra Fredrikstad deltar

SØNDAG 08.10 KL.18.00: Møte. Arvid Nymoen taler og synger

VELKOMMEN TIL BETANIA