UKE 18

Onsdag 01.05 KL.12.00: FORMIDDAGSTREFF
Per-Arne Johnsen taler. Sang av Misjonstrioen

Søndag 05.05 KL.18.00: MØTE med nattverd
Halstein Sørvik taler
Birgitte og Halstein Sørvik synger

VELKOMMEN TIL BETANIA

UKE 13

Tirsdag 02.04 KL.19.00: BIBEL OG BØNN

Onsdag 03.04 KL.19.00: FORMIDDAGSTREFF
BIRGITTE OG HALSTEIN SØRVIK taler og synger

Søndag 07.04 KL.18.00: MØTE med nattverd
Egil Johansen taler og synger

VELKOMMEN TIL BETANIA