Vi følger rådene fra myndighetene, og vi blir dessverre nødt til å innstille alle samlinger fra dags dato.
Vi oppfordrer til bønn for land og folk.

UKE 10

TIRSDAG 03.03 KL.19.00: BIBEL OG BØNN

ONSDAG 04.03 KL.18.00: FORMIDDAGSTREFF
Ester og Ragnar Pedersen deltar

SØNDAG 08.03 KL.18.00: MØTE
Christoffer Mentzoni taler. Anette Augdahl synger

VELKOMMEN TIL BETANIA